REGULAMIN OBIEKTU

Willa Skałka  w Białce Tatrzańskiej, ich właściciele, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy wartościowe powinny być pozostawione w pokoju.

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Willa Skałka, jego właściciele, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.

Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zajęciach lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy użytkowaniu urządzeń wykorzystujących ciepło i wysokie temperatury.

 

Godziny pracy Spa


W trosce o komfort Państwa pobytu Spa Willa Skałka obsługuje tylko gości
hotelowych. 

Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy od 17:00-21:00. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji właścicieli Willa Skałka w Białce Tatrzańskiej. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Właściciele obiektu zastrzegają sobie możliwość zamknięcia  Spa raz w roku na okres do 10 dni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo – renowacyjnych.
 

Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane przed opuszczeniem terenu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione, zostaną one przechowane w Recepcji przez 3 dni.


Goście Spa muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Spa zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Prosimy Gości o wyłączenie telefonów i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.

Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.

 

Na terenie Spa zabrania się:


-  przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- używania naczyń szklanych,
- wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
- powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,
- zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

 

Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks.
 

Goście Spa ze schorzeniami tj.: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.


Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Mokrej Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.


W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie obsługi obiektu.


Willa Skałka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.
 

OGÓLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN


1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować
się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie.
6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.

9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

 

Na teren sauny zabrania się:
- wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
-  wykonywania zabiegów kosmetycznych,
- hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
- wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- wnoszenia napojów alkoholowych,
- nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za
- nieprzyzwoite lub obraźliwe,
- palenia tytoniu,
- niszczenia i uszkadzania wyposażenia.


Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.


Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
- bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
- osobom z chorobami krążenia,
- osobom chorującym na cukrzycę,
- osobom nietrzeźwym,
- kobietom ciężarnym,
- kobietom w czasie menstruacji.


Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte ze Strefy SPA. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

Pracownicy i właściciele Willa Skałka oraz strefy SPA nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ


Sauna sucha jest integralną częścią obiektu Willa Skałka i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 

Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 

Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha.
W saunie suchej należy używać ręcznika dostępnego  w pokoju w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.

 

Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 

W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.
 

W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 

Z sauny suchej NIE MOGĄ korzystać osoby:

- cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, 
choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


Z sauny suchej MOGĄ korzystać osoby:
- z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
- osoby powyżej 18 roku życia.


Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik obiektu.
Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie suchej, to 85°C.

Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie suchej pracownicy oraz właściciele Willa Skałka nie ponoszą odpowiedzialności.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ


Sauna parowa jest integralną częścią obiektu Willa Skałka i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

Przed wejściem do sauny parowej należy umyć ciało pod prysznicami i wytrzeć się do sucha.
 

W saunie parowej należy używać ręcznika dostępnego w recepcji w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią siedziska oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny. Siadając na siedzisku zachować ostrożność z uwagi na dysze wypuszczające parę.
 

Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
W saunie może przebywać jednocześnie 6 osób.
W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 

Z sauny parowej NIE MOGĄ korzystać osoby:
- cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica,  choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży,
- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 

Z sauny parowej MOGĄ korzystać osoby:
- z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów,
- osoby powyżej 18 roku życia.
Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w saunie parowej, to 40°C.
Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.


Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.
 

W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny parowej, należy skonsultować się z lekarzem.
Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie parowej pracownicy oraz właściciele Willa Skałka nie ponoszą odpowiedzialności.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI


Wanna jacuzzi jest integralną częścią obiektu Willa Skałka i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 

Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli .
Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

 

Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 

Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami
.
Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny a także z terenu SPA.
W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

FORMULARZ KONTAKTOWY

STRONA GŁÓWNA

Strona została stworzona przez iQHotel